Zinzia

Eten en drinken draagt bij
aan het welbevinden

Zinzia is een zorgorganisatie met vier verpleeghuizen en revalidatiezorg in Wageningen, Renkum en Bemmel.

De opdracht is om binnen het budget eten en drinken op de woning aan te bieden, dat de bewoners lekker vinden, goed kunnen eten en bijdraagt aan hun welbevinden. Daarnaast de uitdaging om voedselverspilling terug te brengen tot een acceptabel niveau.

Om dat te bereiken optimaliseer ik enerzijds met de medewerkers de werkwijze, zodat zij hun taken eenvoudig kunnen uitvoeren met een beter resultaat en lagere kosten, en anderzijds het aanbod.

Als tijdelijke culinaire coach begeleidde ik de woonzorgbegeleiders op 4 focusgebieden:
1. Bestellen en maatwerk van eten en drinken optimaliseren.
2. Werkprocessen efficiënt en effectief inrichten op basis van de procesflow van inkoop tot op het bord met gebruik van registratiesystemen.
3. Kwaliteit van presenteren van eten en drinken verbeteren, zoals op temperatuur en met gebruik van dekschalen of andere presenteertechnieken.
4. HACCP laten aansluiten op wet- en regelgeving.

Bereikte resultaten locatie Oranje Nassau’s Oord:
– halvering van voedselverspilling warme maaltijd
– pilot met dagvers gebak voor bewoners met slikproblemen
– kwaliteitsverbetering van de warme maaltijden (eerst in samenwerking met Huuskes, daarna met het team van de eigen productie keuken)
– meer aandacht voor eten en drinken bij intake | opname
– verbeterde bestelprocedure

Voor meer informatie: www.zinzia.nl